Đấu giá đất tại Vĩnh Yên ngày 16.4.2020

Thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên đấu giá đất ngày 1.4.2020

 

Có thể bạn quan tâm

0945.888.195